Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Ecrevissestraat 9
6191 CH Beek
Tel. 06 - 42 67 00 06

Therapie


Jungiaans Analytische Therapie

De tegenstelling tussen verstand (weten en willen) en gevoel (beleven en voelen) levert vaak een spanningsveld op. Soms is dat spanningsveld erg groot. Dan kan het leven voor u ongemakkelijk of zelfs ondraaglijk zwaar zijn.

Er kunnen aanwijsbare oorzaken zijn, zoals een traumatische ervaring. U weet dat de ervaring voorbij is, maar uw gevoel en beleving zeggen wat anders. De reden kan ook minder aanwijsbaar en duidelijk zijn en dan ‘zit u gewoon niet lekker in uw vel’, heeft last van ‘gevoelens van onrust’ of u bent uw inspiratie kwijt. Zelf een oplossing vinden lukt soms niet; u had die dan ongetwijfeld al gevonden. Analytische therapie kan u helpen.

Jungiaans Analytische Therapie streeft naar integratie van gevoel en verstand

Is voor u de (psychische) last te groot, dan is Jungiaans analytische therapie een mogelijkheid. De tegenstelling tussen gevoel en verstand is bij uitstek het terrein waarop de Jungiaanse analytisch therapeut zich begeeft. Hij zal met u onderzoeken hoe de tegenstelling (opnieuw) in balans gebracht kan worden en welke betekenis de overlevingsstrategieën hebben.

Soms zijn de veroorzakers en onderliggende factoren vrij snel aan de oppervlakte te brengen. Daarnaast is vaak sprake van (verdrongen) herinneringen zoals trauma’s of andere onbewuste belevingen. Overigens is een indringende ervaring die u ooit heeft opgedaan vanuit het standpunt van nu misschien in uw ogen geen trauma, maar was de ervaring op dat moment wel degelijk indringend en misschien zelfs traumatisch. Achteraf weet je immers dat de ervaring voorbij is en dat het goed is gekomen; op het moment zelf ‘zit’ u in de situatie en weet niet of en hoe die indringende ervaring zal eindigen.

Soms heeft u last van uw eigen opgebouwde gedragspatronen die ooit nodig waren om u te beschermen tegen een ‘onnatuurlijke situatie’ of trauma.
Als Jungiaans analytisch therapeut ga ik met u de dialoog aan en zoek samen met u naar de echte kern van uw persoonlijkheid.

Therapie als een stap in uw leven

In ieders en dus ook in uw leven komen uitdagingen en problemen voor. Meestal zult u daar prima mee kunnen omgaan. Soms doen zich echter situaties voor die zo ingrijpend zijn, dat ze u (dreigen te) overweldigen. Dan bent u aangewezen op noodmaatregelen, de zogenaamde overlevingstrategieën. Deze strategieën helpen u op dat moment, maar kunnen in de loop van uw leven zeer belemmerend gaan werken. Bovendien hebben deze strategieën de eigenschap, dat ze uitgroeien tot een automatisme. U raakt als het ware de verbinding kwijt met de oorspronkelijke dreiging en noodzaak, maar past de strategie nog steeds – onbewust – toe.

Een toevallige gebeurtenis kan de oorspronkelijke dreiging opnieuw bij u voelbaar maken. Als dat gebeurt krijgt u daarmee de kans ‘opruiming’ te houden en ook dat lukt vaak zelf. Soms is het echter nodig om passende hulp te zoeken en ‘in therapie te gaan’. Therapie is dan een manier om alsnog zonder uw overlevingsstrategiën en belemmeringen uw weg te vinden door het Leven. De hulp die u in de therapie krijgt, maakt het voor u mogelijk te ontdekken wat en hoe u belemmerd wordt en wat deze belemmeringen kunnen opheffen.

Jungiaans Analytische Therapie biedt ook mogelijkheden om op zoek te gaan naar de diepere waarde van uw leven. De zin van het leven en de worstelingen die u als mens daarbij tegenkomt gaan namelijk voorbij de eigen (traumatische en/of levens-) ervaringen; zij raken u tot in het diepste van uw ‘mens-zijn’.

Het Onbewuste, gevoelens en beleving drukken zich uit in beelden en symbolen

Diepe gevoelens, belevingen kennen geen woorden. U probeert wel te beschrijven wat er in u omgaat, maar de echte kern wordt niet geraakt. Gevoelens en belevingen gedragen zich daarbij als een ballon die u onder water probeert te drukken. Deze ballon blijft omhoog komen en wegdrukken helpt niet. Datzelfde geldt voor gevoelens en angsten die u niet onder ogen wilt of kunt zien. Ook deze maken zich telkens voelbaar en wegdrukken helpt ook daarbij onvoldoende. Anders willen en denken en vandaar uit uw gedrag aanpassen helpt evenmin. U ontkomt er niet aan om verder te kijken en uw angsten onder ogen te zien. Soms hebben deze angsten en gevoelens (nog) geen woorden.

Woorden zijn namelijk vaak onvoldoende om te vertellen wat u echt raakt of waar u last van heeft. Een beeld of symbool zegt dan uiteindelijk meer dan honderd woorden. Een Jungiaans analytisch therapeut maakt om die reden gebruik van beelden. Deze kunnen de gevoelens en beleving verhelderen. U kunt daarbij onder andere denken aan: tekeningen, sprookjes, dromen en visualisaties. De beelden die daarbij opkomen drukken uit, wat woorden soms (nog) niet kunnen. Via de taal der beelden start ik daarom met u samen de zoektocht om dat wat onbewust was (en misschien moest blijven) samen met u woorden en betekenis te geven.

Therapie ‘krijgen’ is hard werken

Therapiesessies zijn vaak zeer intensief; er moet hard gewerkt worden. U komt tenslotte niet om een gezellig gesprek te hebben, maar om ‘beter in uw vel te komen’. Al mag u ervan uitgaan, dat ook bij therapie gelachen mag worden en het ook zal gaan over waar u goed in bent.

Bij Ont-moet benut u uw tijd zo maximaal mogelijk en dat kost soms veel energie. Het kan daarom gebeuren, dat u na een sessie even tijd nodig heeft om bij te komen. Het is soms nodig om extra alert te zijn in het verkeer en liefst geen afspraken te hebben na een sessie; gun uzelf ook die tijd.

Ont-moet werkt met uw toestemming samen met andere hulpverleners

Therapie betekent dat er zeer persoonlijke kwesties aan de orde komen. U moet dan ook zeker kunnen weten, dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Toch kan het belangrijk zijn om bepaalde informatie met anderen, bijvoorbeeld uw huisarts te delen.

Ik sta garant voor de vertrouwelijkheid (zie ook de Beroeps-en gedragscode) en zal dan ook altijd vooraf uw schriftelijke toestemming vragen alvorens informatie over u en/of uw behandeling, met anderen te delen.

Er is geen verwijzing nodig voor Jungiaans analytische therapie. Ik hecht echter wel veel waarde aan optimale samenwerking met andere voor u belangrijke hulpverleners. Maar wel met het motto:

“Niets ‘over’ u, zonder u”.

Meer weten over Jungiaans Analytische Therapie?

Kijk ook eens op de ‘informatiefpagina’ u vindt daar bijvoorbeeld artikelen over: trauma, dromen of anorexia nervosa

Neem contact op info@ont-moet.com of 06-42670006

Trefwoorden op deze pagina:
Angst, begeleiding, beleving, gevoel, onbewuste, overlevingstrategie,samenwerking, spanningsveld, therapie.