Al in de intakefase van therapie en coaching start de Ont-moeting

Waar omvat u vraag voor hulp en wat is de kern? Het onderzoeken en analyseren van uw vraag brengt al meteen de eerste verheldering en bewustwording op gang. De intakefase is ook bedoeld om wederzijds kennis te maken.

“Verder of niet verder”

Het moet “klikken” tussen U, uw bedrijf, uw vraag en Ont-moet. Daarnaast is het nodig vast te stellen of uw vraag aansluit bij de werkwijze, mogelijkheden en doelstellingen van Wim Janssen. De intakefase wordt afgesloten met de vaststelling: “verder of niet verder” met elkaar. De intakefase probeer ik zo kort mogelijk te houden, maar vormt wel de basis voor hetverdere therapietraject.

Ieder probleem heeft meerdere lagen: een gedegen analyse is noodzakelijk

De intakefase biedt de eerste verkenning en schetst de contouren van een probleem of vraag. Daarna is het zaak de verschillende factoren en lagen te ontdekken. Deze analyse en zoektocht zijn voorwaarden te komen tot oplossingen die verder gaan dan goedbedoelde raad. De zoektocht vraagt steeds een gezamenlijke inspanning van u en Ont-moet. De dialoog en het wederzijdse contact zijn uitermate belangrijk voor het succes. Een gedegen analyse is voor elke dienst van Ont-moet van belang. U verwacht toch ook, dat uw vraag of verzoek juist begrepen wordt en hoopt toch ook die lezing, coaching of training te krijgen die bij uw vraag past? Dat geldt wellicht zelfs in verhoogde mate voor een therapietraject.

Ont-moet gebruikt de methode die leidt tot het “juiste” antwoord

Ik vertrek vanuit het Jungiaanse gedachtegoed en zoek daarom naast de feiten ook naar de beleving van die feiten. Soms is daarvoor een gesprek voldoende. Vaak zijn andere -meer Jungiaanse – methoden nodig om de beleving en/of onbewuste delen zichtbaar of voelbaar te maken.

Ook methoden uit de gedragsmatige psychologie of de psychoanalyse worden zo nodig toegepast. Alle methoden echter dienen slechts het doel te komen tot hernieuwde integratie van de tegenstellingen in de mens (innerlijke conflicten) of situatie die zich voordoet. De methoden en technieken zijn slechts de hulpmiddelen om daar te komen. De keuze van de methodes is steeds opnieuw maatwerk.

Afronding vraagt ook aandacht

De trajecten die u met mij aangaat zijn vaak zeer intensief en er ontstaat daardoor gemakkelijk een vertrouwensband. Ont-moet zal er voor zorgdragen, dat de afsluiting van het contact op soepele en natuurlijke wijze kan plaatsvinden. U moet verder kunnen zonder gehinderd te worden door een verbinding die niet meer noodzakelijk is. In het logo van Ont-moet ziet u dat terug: in contact zijn en daarna vervolgt ieder de eigen weg.