Wim Janssen is erkend analytische therapeut

Jungiaans analytische therapie is een bijzondere stroming in de (psycho-)therapie. Deze therapievorm is complementair aan het reguliere therapieaanbod. Als Jungiaans analytisch therapeut zoek ik met u naar de bron van uw problemen. Hieronder vindt u uitleg over de therapie, de kosten en eventuele vergoedingen.

In grote lijnen geldt voor coaching hetzelfde, echter hiervoor worden aparte afspraken gemaakt.

U overweegt Jungiaans analytische therapie

Voorafgaande aan de start van therapie vind ik het belangrijk, dat u weet waar u aan begint. Een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur gaat om die reden altijd vooraf aan elk therapietraject. Voordeel: u en ik kunnen kennismaken en u kunt al uw vragen kwijt zonder dat u al diepgaand hoeft te vertellen wat maakt dat u een therapeut of coach zoekt. Het enige wat ik van u vraag is om me te laten weten wat u gaat doen.

De therapie start bij de intake als een wezenlijk onderdeel van het therapeutisch traject en met de informatie uit deze intakefase wordt in het gehele therapietraject verder gewerkt. Een therapiesessie duurt gemiddeld één uur.

Over het algemeen vindt wekelijks een sessie plaats. Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de aard van uw problematiek; therapie is namelijk op maat.

Diverse personen zijn u reeds voorgegaan en hebben ervaren wat de meerwaarde is van Jungiaanse Analytische therapie (Verhalen). U kunt op eigen initiatief contact opnemen; een verwijzing is niet noodzakelijk.

Afspraken en tarieven

De kosten van een therapiesessie bedragen vanaf 1 januari 2019 € 80,- per uur (prijspeil 2019). Ont-moet stelt haar prijzen vast op één januari van elk jaar; u weet dus steeds waar u aan toe bent. Tussentijdse prijsaanpassingen vinden alleen plaats vanwege externe omstandigheden bijvoorbeeld wijzigingen in de belastingtarieven.

Bij verhindering kunt u uiteraard uw afspraak verzetten. Houd u er wel rekening mee, dat bij een afspraak die minder dan 24 uur van te voren is afgezegd, de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.

Vanwege bijzondere omstandigheden zijn in overleg andere afspraken en/of betalingsregelingen mogelijk.

Uw zorgverzekeraar kan u informeren over vergoedingen

Ont-moet is bij zorgverzekeraars bekend met een zogenaamde AGB-code. Deze code wordt verstrekt door Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (www.agbcode.nl) en is nodig om zorgverleners te kunnen identificeren. U kunt mij vinden onder code 9000 – Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg.

Vergoedingen zijn per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering verschillend. Ik ben onder meer aangesloten bij de NFG als psychosociaal therapeut en bij de RBCZ (zie ook beroepsverenigingen op deze site).

Op de site van de NFG kunt u een overzicht vinden van de meeste zorgverzekeraars en hun vergoedingsregelingen. Het is daarnaast verstandig uw polis of zorgverzekeraar te raadplegen voor de exacte vergoedingsmogelijkheden die voor u van toepassing zijn.

Andere mogelijkheden voor vergoeding

Wat te doen als u niet voor vergoeding in aanmerking komt? Soms zijn er andere mogelijkheden bijvoorbeeld via uw werkgever of uitkeringsinstantie. Daarvoor zijn echter geen algemeen geldende regels te geven. In een persoonlijk gesprek kunnen deze alternatieven met u worden bekeken.

Therapie vraagt altijd om een persoonlijke afweging. Verwacht u voldoende baat te hebben bij therapie en is dat dan de kosten waard? U bent degene die weet welke lasten u draagt en hoe deze uw leven beïnvloeden. De lasten die u draagt ‘kosten’ u waarschijnlijk ook het nodige.

Overigens is het goed u bij uw keuze voor een therapievorm te realiseren, dat ‘reguliere therapieën’ die wel (deels) vergoed worden ook geld kosten zoals: eigen risico en eigen bijdrage. Het verschil tussen de kosten voor jungiaans analytische therapie en reguliere therapie is daardoor misschien kleiner dan u verwacht.

U twijfelt: ” neem contact op met Ont-moet en bespreek uw aarzelingen”.

Ont-moet informeert u graag over haar overige tarieven en diensten

Ont-moet zal u graag informeren over de tarieven voor haar andere diensten (coaching,trainingen, workshops en lezingen).

U kunt  contact met ons opnemen via info@ont-moet.com.  Bellen kan ook: 06 – 42 67 00 06