Uw klachten en Jungiaans Analytische Therapie

 

‘Zit u lekker in uw vel?’

Misschien overweegt u al langer om hulp te zoeken, omdat u al langer ‘niet lekker in uw vel’ zit. Mogelijk heeft u (voortdurend) last van ‘de dingen die u ‘overkomen’ of draagt u de – soms te zware -last van de zorg voor anderen met u mee.

Zonder deskundige hulp is het onderzoeken van uw eigen situatie moeilijk. U wordt al snel geconfronteerd met uw eigen ‘blinde vlekken’ en angsten. Zij kunnen u weerhouden om bij de echte kern van uw problemen te komen.

‘In therapie gaan’ betekent dan, dat u hulp zoekt om te onderzoeken wàt u echt dwarszit of waardoor u steeds in dezelfde valkuil valt. Jungiaans analytische therapie zegt wel dat u verder wil gaan dan aanwijzingen en adviezen ontvangen; u wil echt weten wat u weerhoudt om lekker in uw vel te zitten.

Ik wil u graag helpen uw keuze, voor Jungiaans analytische therapie, te vergemakkelijken. U treft hierna een lijst aan van mogelijke oorzaken en/of symptomen waarbij Jungiaans analytische therapie uitkomst kan bieden.

Jungiaans analytische therapie kent slechts enkele contra-indicaties. De lijst is verre van compleet; u kunt dus ook altijd om advies of informatie vragen.

Uiteraard bent u ook welkom bij Ont-moet als u ‘gewoon niet lekker in uw vel zit’ of het gevoel heeft, dat uw leven stil staat en weinig zin heeft. Misschien heeft u alleen behoefte aan een vertrouwelijk gesprek of wilt u bijvoorbeeld een droom bespreken; ook dat kan. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen.

Symptomen en oorzaken

 • Eetstoornissen, zoals anorexia of boulimia
 • Emotionele blokkades: strijd tussen verstand en gevoel
 • Levens-en zingevingsvragen
 • Omgaan met chronische ziekten of aandoeningen
 • Omgaan met Somatisch OnvoldoendeVerklaarde Klachten (SOLK) zoals fibromyalgie, ME.
 • Onverwerkt verdriet of schuldgevoelens na verlies
 • PostTraumatische Stress Stoornis (PTSS)
 • Problemen rondom seksualiteit en intimiteit
 • Relatieproblematiek, waaronder scheiding
 • Rouw na verlies, overlijden
 • Schuldgevoelens of gevoelens van minderwaardigheid
 • Sexueel geweld, zoals incest of verkrachting
 • Spanningen en stress
 • Stemmingsstoornissen zoals, angst, fobieën, depressie
 • Trauma’s (zie ook artikel: trauma) maar ook de gevolgen van pesten
 • Werkgerelateerde psychische problematiek, zoals burn-out

Bovenstaande lijst is met allerlei andere symptomen aan te vullen.

Neem gerust contact op voor een informatief gesprek; het kost u slechts een half uur van uw tijd en is gratis en vrijblijvend.

U kunt meteen nagaan of de Jungiaans analytische therapie wel bij u past en of zich bij mij op uw gemak voelt en aan het goede adres bent. Wie niet waagt die niet wint.

Psychopathologie (beschreven in de DSM-V) komt eveneens in aanmerking voor analytische therapie. Dit geldt onder andere voor stemmings- en dissociatieve stoornissen. Cliënten met persoonlijkheidsstoornissen kunnen eveneens baat hebben bij analytische therapie

Wim Janssen heeft ruime ervaring in het werken met mensen met eetstoornissen. Hij werkt daarbij veelal samen met andere ervaren hulpverleners.

Contra-indicaties: ernstige verslavingsproblematiek en acute psychoses.

Een verwijzing is niet noodzakelijk; u kunt op eigen initiatief contact opnemen voor therapie.

Burnout-behandeling en coaching

Een burnout is voor de betrokkene, collega’s en vooral ook voor naasten een zware last. Bij een (dreigende) burnout biedt coaching daarom eerst hulp om de schade zo klein mogelijk te houden. Bij een (dreigende) burnout is vaak de flexibiliteit in de omgang met de omgeving sterk verminderd. Dit kan de relatie met deze omgeving langdurig negatief beïnvloeden.

In de coaching worden de oorzaken van de (dreigende) burnout onderzocht. Samen met de betrokkene wordt toegewerkt naar een nieuw evenwicht. De persoonlijke factoren die (mede) aanleiding zijn voor de burnout moeten daarvoor ook in beeld komen. De betrokkene ontwikkelt gaandeweg voldoende zelfinzicht om zijn eigen valkuilen te leren (h-)erkennen en flexibel met de eigen omgeving om te gaan. De burn-out-behandeling kan worden afgesloten als iemand weer vanuit eigen kracht verder kan.

Niets menselijks is mij vreemd

De lijst hierboven is bedoeld als een hulpmiddel om u inzicht te geven waarvoor u bij mij terecht kunt. Misschien aarzelt u, omdat uw klachten er niet bij staan. Of u aarzelt omdat de stap om ‘in therapie of coaching’ te gaan voor u erg groot is. Misschien hoopt u, dat ‘HET’ wel vanzelf zal overgaan. Misschien hoopt u dat u – ondanks de hardnekkigheid en de voortdurende herhaling van uw klachten- er zelf wel uitkomt.

Soms is echter hulp nodig van iemand die in alle vertrouwelijkheid uw verhaal aanhoort en met u onderzoekt wat de kern van uw probleem is.

Ik wil graag met u in alle openheid uw klachten en aarzelingen bespreken. Neem vrijblijvend contact op via 06-42670006 of via het info@ont-moet.com Anderen hebben deze stap durven zetten en hebben er baat bij gehad; u kunt hun openhartige verhalen lezen.

Ik wens u veel moed en wijsheid om de stap te nemen die u verder helpt.