Wim Janssen is aangesloten bij meerdere beroepsorganisatis.

Hij gaat uit van de beroepscode voor analytisch therapeuten zoals deze onder Jungiaans analytisch therapeuten gebruikelijk is.

Beroepscode voor Analytisch therapeuten Download de Beroepscode voor Analytisch therapeuten

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Vanaf 2010 ben ik ingeschreven als psychosociaal therapeut aangesloten bij de NFG. De NFG hanteert een strenge beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt ondermeer jaarlijkse bijscholing, bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht.

Via de NFG is ook geregeld dat Ont-moet volledig aan de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg) voldoet. Bent u ontevreden over de behandeling of heeft u klachten, dan is het uiteraard van belang dat u deze zo snel mogelijk bespreekt. Soms is er sprake van misverstanden en is niet duidelijk, dat u minder of niet tevreden bent.

Veel klachten, onduidelijkheden en/of ontevredenheid zijn in een gesprek vaak gemakkelijk op te lossen. Komen wij er- helaas – niet uit, dan kunt u  op de website van de NFG nadere informatie vinden hoe te handelen.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) – Register Therapeut (BCZ®) – Tuchtrecht: TCZ

Ik ben vanaf 1 januari 2015 als Register Therapeut BCZ®) ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg ( RBCZ).

De RBCZ regelt ondermeer zaken zoals tuchtrecht en ziet toe op de kwaliteit van haar aangesloten leden.

De registratie bij RBCZ is voor mij dé mogelijkheid om duidelijk te maken, dat ik in mijn praktijk Ont-moet voor u een betrouwbare partner wil en kan zijn bij uw zoektocht naar uzelf. Deze registratie is voor de complementaire beroepen net zo belangrijk als de BIG-registratie voor bijvoorbeeld verpleegkundigen en artsen. Als verpleegkundige (niet praktiserend) ben ik overigens ook nog steeds in het BIG-register opgenomen.

Ook het tuchtrecht is via de RBCZ geregeld en is ondergebracht bij Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

                                       

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)

Per 1 januari 2013 ben ik aangesloten bij de NAE. Dit lidmaatschap onderstreept mijn betrokkenheid bij de behandeling van de problematiek die samenhangt met eetstoornissen. Het Jungiaanse gedachtengoed biedt aanvullende behandelmogelijkheden op de reguliere behandelopties.