Ont-moet geeft interactieve lezingen, workshops en trainingen

De Jungiaanse werkwijze van Ont-moet is een prima basis voor lezingen, workshops en trainingen. Verbinding tussen mensen vormt de kern van elke bijeenkomst. Ik vind het uitermate boeiend om vooral de ‘interactie’ op te zoeken en deelnemers aan de workshops, lezingen en trainingen aan het werk te zetten en uit te dagen tot onderzoek. Het maakt daarbij niet uit of dit een bijeenkomst is voor professionals of voor andere belangstellenden in menselijk gedrag. Ont-moet geeft namelijk lezingen, workshops of trainingen voor professionals én voor belangstellenden al dan niet op maat.

Sinds 2012 geef ik onder andere Masterclasses bij afdelingen van ZijActief Limburg met als thema’s onder meer: stress en burn-out, persoonlijkheidstypen en de symboliek van sprookjes en verhalen. Daarnaast was ik – als spreker – te vinden op landelijke congressen en symposia over palliatieve en oncologische zorg.

Interactie voor dynamiek en bewustwording

Dat wat voor individuen geldt, geldt ook voor groepen. Er is veelal sprake van tegenstellingen in wat men afspreekt (structuur, cultuur, ratio) en dat wat de groep ‘beweegt’ (natuur, gevoel, beleving). Aandacht voor deze tegenstellingen in lezingen, workshops en trainingen geeft meteen dynamiek en interactie. Deze dynamiek en interactie maakt elke lezing weer anders. In de interactie ontstaat namelijk telkens een (nieuw) proces van bewustwording.

(Inter-)menselijke processen en gebeurtenissen: een boeiend terrein

De psychologische processen tussen mensen vormen een bijzonder boeiend terrein om vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ont-moet weet op speelse en verrassende wijze verschillende zienswijzen te presenteren. Alledaagse problemen, maar ook ingrijpende processen zoals: verlies, rouw, weet Ont-moet op zodanige wijze te presenteren, dat ze hanteerbaar zijn voor de toehoorders. Ont-moet geeft ondermeer lezingen en workshops over: het Jungiaans gedachtegoed, management, leidinggeven, communicatie, verlies en rouw, en andere intermenselijke vraagstukken.

Een succesvolle workshop of training raakt u persoonlijk

In elke workshop en training streeft Ont-moet naar een samenhang tussen:

  • Overdracht van kennis en informatie
  • Opdoen van vaardigheden
  • Leren van en met anderen

De training of workshop is echter pas compleet, als ook op het belevingsniveau van de deelnemers ‘beweging’ komt. Naast de verstandelijke (kennis- en vaardigheidselementen) is juist de beleving absoluut noodzakelijk om ook een langdurig effect mogelijk te maken. Ont-moet beschikt over de instrumenten en methodieken die daarvoor noodzakelijk zijn. Ont-moet zorgt voor variatie in haar werkvormen en ook ontspanning en humor zullen niet ontbreken.

Ont-moet werkt aanbod- en vraaggericht

Vooral voor gezondheidszorg en welzijnssector zijn de (management-)trainingen en workshops van Ont-moet bijzonder interessant. Zo kunt u denken aan workshops, trainingen over:

  • conflicthantering;
  • intervisie / supervisie
  • coachende vaardigheden
  • het leiden van een succesvolle brainstorm;
  • vergaderstijlen en hun effecten;
  • de leidinggevende als coach;
  • competentiemanagement etc.

Juist in de gezondheidszorg en welzijnssector heeft menigeen last van de tegenstellingen tussen de ‘zachte’ zorgkant en een ‘harde’ zakelijke aanpak. De Jungiaanse insteek van Ont-moet draagt bij aan integratie van deze tegenstellingen en brengt daardoor rust.

Het aanbod van Ont-moet is te vinden op de nieuwspagina van deze website. Op vraag stelt Ont-moet een boeiend en op maat gemaakt programma op voor uw training, workshop of lezing. Eventueel kan Ont-moet ook elders in Nederland een workshop of training verzorgen. Laat u informeren over de mogelijkheden.

Als voorbeeld: vergaderstijlen en hun effecten.

Volgt u de boekjes over vergadertechnieken, dan komt u in de praktijk tot de conclusie dat die technieken allemaal belangrijk zijn, maar soms wel en soms niet werken. In de trainingen van Ont-moet gaat het juist om erachter te komen waardoor een techniek wel en soms niet werkt. Technieken zijn in de regel ‘handige kunstjes’ maar een ‘kunstje uitvoeren’ is onvoldoende om werkelijk succes te hebben. U ontdekt wat uw eigen rol kan zijn om verder te komen en vergaderingen constructief en ontspannen te laten verlopen.

Inzicht in uw eigen aanpak en houding brengt nieuwe en andere meer effectieve mogelijkheden aan het licht. U ontdekt uw eigen stijl en van daaruit gaat u werken.

Meer weten ?

Neem vrijblijvend contact op via info@ont-moet.com of 06-42670006.