Informatief

U vindt hier  uitleg over begrippen, opvattingen en ontwikkelingen van de Jungiaanse analytische psychologie. Het Jungiaanse gedachtengoed is zeer uitgebreid. Veel begrippen bijvoorbeeld archetype, synchroniciteit persoonlijkheidstype etc. gebruiken we nog steeds. In 1961 is C.G. Jung overleden, maar na zijn overlijden is de ontwikkeling van het gedachtegoed verdergegaan. Ook andere wetenswaardigheden, zoals gedachten over therapeutische thema’s krijgen een plek op deze pagina.

Als Jungiaans therapeut zal ik mijn (persoonlijke) bespiegelingen aan u voorhouden.

Op deze pagina kunt ook ‘links’ aantreffen van goede relaties van Ont-moet en daarnaast allerlei informatieve sites.

De folder van Ont-moet over jungiaans analytische therapie kunt u hier downloaden

Deze folder is mede op basis van adviezen en tips van (ex-)clienten tot stand gekomen. Zij waren graag bereid om te beoordelen of deze folder daadwerkelijk beschrijft wat Jungiaans analytische therapie bij Ont-moet in houdt. De folder past bij hun ervaringen. Zie ook elders op deze site voor hun verhalen.

U kunt de folder hier inzien of downloaden. Wilt u de folder graag toegezonden krijgen, dan kunt u deze aanvragen via info@ont-moet.com

Artikelen

 

Anorexia: als eten bedreigend is – oktober 2014

Dit keer een uitgebreid artikel over ANOREXIA NERVOSA. U kunt de tekst in PDF downloaden.

Een eetstoornis lijkt over ‘eten of niet-eten’ te gaan en dat geldt zeker voor Anorexia Nervosa. Een bijna niet te snappen probleem, want hoe kan iemand zichzelf als het ware ‘uithongeren’. Dit artikel gaat over volwassenen, want daar heb ik ervaring mee, maar misschien helpt het ook jongeren en hun naasten. Want een ding is zeker: achter ‘eten of niet-eten’ gaat – vaak -een heel andere wereld schuil dan op het eerste gezicht lijkt. Meer inzicht in deze wereld kan zorgen voor meer begrip en misschien ook helpen te komen tot een andere manier van kijken naar ‘anorexia’.

Lees meer Anorexia Nervosa oktober 2014 – (297 KB)

Archief

In het archief kunt u eerder verschenen teksten vinden.

Trauma: een traumatische gebeurtenis is overweldigend – juni 2010

Elk trauma heeft ‘een open eind’

Kenmerkend voor elke traumatische gebeurtenis is het gevoel dat uw leven of bestaansgrond (bijvoorbeeld bij echtscheiding, faillissement… ) wordt bedreigd.

Een traumatische gebeurtenis ‘overkomt’ u en in eerste instantie wordt u door de gebeurtenis overweldigd.

U kunt– soms letterlijk – niet weglopen(Freeze) voor de gebeurtenis en u bent of voelt zich machteloos om de gebeurtenis te beïnvloeden. Het kan ook zijn, dat u in wilde paniek wegvlucht (Flight) of er wordt een appèl gedaan op een ‘vechtreactie’ (Fight). Uw eerste reactie is – achteraf gezien – vaak anders dan u van uzelf had verwacht of wat u had willen doen. Een trauma kan lang nawerken en soms blijft het gevoel dat u nog steeds ‘in de gebeurtenis’ zit.

Lees meer... Trauma (143 KB)

Dromen vertellen een boeiend verhaal over ons (onbewuste) leven – februari 2010

Jung zag dromen als de best mogelijke manier van het onbewuste om haar boodschappen aan het licht te brengen.

Elke persoon, dier of ander belangrijk symbool uit uw dromen heeft met uzelf te maken. Zij beelden als het ware stukjes, delen van uw probleem of uzelf uit. U kunt daarom in een droom bijvoorbeeld tegelijk ‘dader’ én ‘slachtoffer’ zijn. Dit soort tegengestelde rollen in uw dromen, geven u de gelegenheid vanuit meerdere gezichtspunten uw eigen situatie te bekijken.

Lees meer…Dromen-PDF(245KB)

De betekenis van archetypen voor het dagelijkse leven – november 2009

Archetypen zijn belangrijk, want ze hebben tot doel de innerlijke psychosomatische balans herstellen.

Eenzijdige aandacht of verwaarlozing van (delen van de eigen) psyche verstoort deze balans. Archetypen zijn daarmee tijdloze en verborgen regulatoren van het psychische leven. Ze laten iemand ervaren wat er op onbewust niveau speelt en dat kan heel anders zijn dan wat iemand op bewust niveau denkt. Als de archetypische energieën zich laten ‘voelen’ geven ze inzicht in de gebieden die iemand verwaarloost of afwijst in zichzelf.

Lees meer...Archetype-pdf- (132 KB)

Samenwerkingspartners

Wim Janssen is verbonden met diverse andere (Analytisch) therapeuten, en andere beroepsbeoefenaren. Waar nodig kan in samenwerking een behandeling worden ingezet.

Sjerty Peeters: Diëtistenpraktijk en gespecialiseerd in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen

Links

Boeiende websites

Vragen

Neem met Ont-moet op via info@ont-moet.com of 06-42670006