Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Raadhuisstraat 6a
6129CD Urmond
Tel. 06 - 42 67 00 06

Palliatieve zorg: de urgentie

De behoefte aan goede (begeleiding in de) palliatieve zorg zal in de komende jaren fors toenemen. Het aantal overlijdens neemt namelijk toe van circa 140.000 overlijdens per jaar in 2014 naar circa 214.000 overlijdens in 2050.

Iedere professional in zorg en welzijn komt dus ook in aanraking met palliatieve zorg; is het niet als beroepspersoon dan misschien wel in de eigen omgeving. Palliatieve zorg reikt veel verder dan de terminale en stervensfase. Een verhoogde kwetsbaarheid en/of een levensbedreigende aandoening (Kwaliteitskader palliatieve zorg) is reden voor palliatieve zorg en die zorg neemt de kwaliteit van leven voor de cliënt en diens naasten als uitgangspunt.

Goede psychosociale (en spirituele) begeleiding is in deze levensfase voor alle betrokkenen even waardevol en belangrijk, maar kent ook haar eigen moeilijkheden.

Ont-moet heeft zich ten doel gesteld om bij te (blijven) dragen aan optimale palliatieve zorg en om die reden twee scholingen ontwikkelt waarin zijn kennis van de palliatieve zorg, maar ook van  psychosociale zorg en behandeling samen komen.

In de scholingen worden professionals uit zorg en welzijn in kleine groepen uitgedaagd te ontdekken wat zij kunnen bijdragen aan optimale (begeleiding in de) palliatieve zorg. 

Alle hieronder aangegeven scholingen worden gepland bij voldoende aanvragen; indien gewenst is in company mogelijk.

MASTERCLASS PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING IN DE PALLIATIEVE ZORG

Meer nog dan bij een ‘los’ gesprek vraagt begeleiding aandacht voor het proces en de gewenste of noodzakelijk opbrengst; begeleiding strekt zich namelijk veelal uit over meerdere gesprekken. Dat brengt meteen met zich mee, dat extra aandacht nodig is voor de relatie(-opbouw) tussen jou als professional en de cliënt en/of naasten. Het is de kunst tijdig te ontdekken ‘wat er op het spel staat bij de ander’ (*). Je zult in staat moeten zijn tussen de regels door te luisteren; symbooltaal te verstaan en om kunnen gaan met weerstanden, angsten, afgeslotenheid en isolement van je cliënt. Vaardigheden die een present zijn van je vragen terwijl tegelijkertijd de tijd dringt.

Soms is het noodzakelijk iemand te verwijzen omdat de gevraagde begeleiding je eigen kennis, kunde of beroep overstijgt of jezelf uit balans raakt. Begeleiding bieden namelijk kan ook jezelf raken. Deels ‘hoort dat erbij’ maar het is wel belangrijk je eigen (persoonlijke en professionele) grenzen tijdig te onderkennen. Hoe verwijs je of vraag je hulp en hoe ga je verder zonder die begeleidende rol? Deze masterclass neemt je mee aan de hand van -je eigen- casuïstiek en bied je handvatten voor een zo optimaal mogelijke begeleiding van je cliënten en/of hun naasten in de palliatieve zorg.

 (*) Zie de definitie van de Presentietheorie van A. Baart

Doelgroep:

Verpleegkundigen, (para-)medici, psychosociaal therapeuten en andere professionals met (bij voorkeur met ruime) ervaring in de palliatieve zorg.

Bij beperkte ervaring met palliatieve zorg is vooraf overleg met de trainer gewenst. 

Groepsgrootte:

De Masterclass kan doorgaan bij minimaal 8 deelnemers met een maximum van 12 deelnemers

Investering:

Op aanvraag

Trainer/docent:

Wim Janssen, MA  Jungiaans analytisch therapeut, trainer en coach en expertdocent palliatieve zorg

Wanneer:

Nader te bepalen

Bijzonderheden:

Deze Masterclass is ook in company mogelijk; informeer naar de mogelijkheden

Plaats:

Nader te bepalen

Interesse:

Stuur een bericht aan info@ont-moet.com  en je ontvangt per ommegaande een inschrijfformulier.      

MASTERCLASS GESPREKSVOERING IN DE PALLIATIEVE ZORG

GESPREKSVOERING IN DE PALLIATIEVE ZORG

Gesprekken in de palliatieve zorg vragen van jou als professional heel wat inzicht, kennis, tact, durf en empathie want veel thema’s liggen ‘gevoelig’ of zouden dat kunnen zijn. Hoe maak je dan toch die gevoelige thema’s bespreekbaar en als je A hebt gezegd; hoe ga je dan verder?

In deze Masterclass ga je aan de slag met casussen uit je eigen praktijk en die van je medecursisten. Je verdiept je inzicht in jouw eigen manier van gespreksvoering; de meerwaarde van die manier, maar ook de eventuele valkuilen die daaruit voortkomen. Je leert bovendien omgaan met ‘gevoeligheden’ bij degenen waar je zorg voor draagt en met die van jezelf. Thema’s als projectie, overdracht, weerstand, maar vooral ook de dynamiek achter reacties van de client, diens naasten en jezelf krijgen ruim aandacht.

De dag biedt je concrete handvaten voor een zo optimaal mogelijke gespreksvoering in de palliatieve zorg.

Kortom: deze masterclass draagt bij aan jouw professionele groei en verrijkt je bovendien als persoon zodat je gesprekken in de palliatieve zorg met meer vertrouwen kunt en durft aan te gaan.

Doelgroep:

Verpleegkundigen, (para-)medici, en andere professionals in de palliatieve zorg

Groepsgrootte:

De Masterclass gaat door bij minimaal 8 deelnemers met een maximum van 12 deelnemers

Investering:

op aanvraag

Trainer/docent:

Wim Janssen MA Jungiaans analytisch therapeut, trainer en coach en expertdocent palliatieve zorg

Wanneer:

Nader te bepalen

Plaats:

Nader te bepalen

Interesse:

Stuur een bericht aan info@ont-moet.com en je ontvangt per ommegaande de toelichting en een inschrijfformulier.