Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Raadhuisstraat 6a
6129CD Urmond
Tel. 06 - 42 67 00 06

Privacy – een belangrijke voorwaarde bij coaching en therapie
De gesprekken die we voeren zijn en blijven vertrouwelijk. Je mag uiteraard altijd zelf aan anderen vertellen wat er in de sessies is besproken, maar van mij als therapeut mag je verwachten, dat jouw privacy verzekerd is; ik ben aan strikte geheimhouding gebonden.

Vanaf 25 mei 2018 is een Europese wet – de zogenaamde AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) – van kracht. Deze AVG schrijft een aantal strikte regels en normen voor. In het navolgende beschrijf ik een aantal van de belangrijkste.

Bij de eerste afspraak wordt een persoonlijk dossier aangemaakt. Dit dossier bevat jouw gegevens zoals je die hebt verstrekt in het anamneseformulier, maar ook aantekeningen over het verloop van alle sessies. Deze gegevens zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat je de juiste behandeling en zorg krijgt. Het is vanzelfsprekend, dat je zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid en juistheid van de gegevens die je verstrekt.

In het anamneseformulier heb je allerlei persoonsgegevens vermeld die onder meer nodig zijn om je te kunnen voorzien van een juiste nota. Deze nota voldoet daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars en kun je bij je zorgverzekeraar indienen mits je een passende – aanvullende – verzekering hebt afgesloten. Ook al degenen die de administratie, website etc. verzorgen zijn gehouden aan de AVG. Ont-moet heeft om die reden een zogenaamde verwerkingsovereenkomst met hen gesloten waarin is vastgelegd hoe zij op zorgvuldige wijze met jouw gegevens moeten omgaan.

Ont-moet streeft er naar alleen gegevens te vragen, te bewaren en/of te gebruiken die minimaal nodig zijn om tijdens het coachings- of therapietraject optimaal te kunnen werken.

Jouw dossier kun je inzien en – als je meent dat er onjuistheden in staan – laten corrigeren. Als je dat prettig vindt is ook een kopie – tegen kostprijs – mogelijk. Het dossier is het eigendom van Ont-moet en blijft – conform alle regels – 15 jaar bewaard. Uiteraard is alles in dit dossier vertrouwelijk en kun je ervan uitgaan, dat niemand hier ongevraagd toegang toe heeft. Jouw dossier zit achter slot en grendel en omwille van de privacy maak ik bewust geen gebruik van een digitaal dossier.

Het kan voorkomen, dat je overweegt me een mail met – persoonlijke – gegevens of vragen te sturen. Graag uitsluitend dit soort vragen of gegevens naar info@ont-moet.com.

Op jouw verzoek en/of van bevoegde derden verstrek ik informatie over jouw therapie- of coachingstraject. Ik doe dit alleen als je expliciet – en dus schriftelijk en/of per mail -toestemming aan mij c.q. Ont-moet geeft deze informatie te verstrekken. Ik informeer je bovendien vooraf over welke informatie ik aan derden ga geven als dit om de een of andere reden nodig of wenselijk is en dat geldt ook voor het opvragen van informatie. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties – zoals crisissituaties – kan het noodzakelijk zijn hiervan af te wijken. Ook dan mag je echter op de grootst mogelijke zorgvuldigheid rekenen.

De bovenstaande beschrijving geeft in kort bestek de voornaamste regelingen weer van de AVG. Ont-moet heeft deze beschrijvingen afgeleid van het model ‘Privacyreglement  – NFG hulpverlener’. Bij twijfel prevaleert dit modelreglement boven de bovenstaande beschrijvingen. U kunt dit document hier downloaden.