Flyer trainingsaanbod Ont-moet is gereed

Naast therapie en coaching heeft Ont-moet zich toegelegd op het geven van boeiende en interactieve trainingen en  workshops voor professionals. In hoofdzaak gericht op de zorg, maar ook professionals uit aanverwante sectoren kunnen baat hebben bij de trainingen.

U wordt uitgenodigd een kijkje te nemen bij deze selectie van trainingen.  en vind u helaas niets van uw gading bij de beschrijvingen: een training op maat kan ook!

Flyer trainingsaanbod

Tekeningen: beeldtaal van het onbewuste

Nieuwe data: najaar 2017 volgen binnenkort

“Nooit verwacht dat een analyse van een tekening mij zoveel nieuwe inzichten zou opleveren”

Werken met tekeningen in therapie of coaching levert verrassende uitkomsten op. Tijdens deze training analyseert u en uw collega-therapeuten en-coaches elkaars tekeningen om de kracht van het werken met beelden te ervaren en de toepassingsmogelijkheden te ontdekken. Aan het eind van deze training kijkt u in het vervolg anders naar tekeningen en beelden. U weet hoe u beelden kunt ‘lezen’. “Tekeningen: beeldtaal van het onbewuste” verder lezen

Masterclass ‘De professional als coach’

Start: bij voldoende belangstelling (groepsgrootte minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Deze cursus is ook incompany mogelijk.

Mijn zolder ligt vol adviezen die ik nooit heb opgevolgd. Adviezen waar ik nooit om gevraagd heb. Adviezen waar ik nog niet aan toe was, omdat ik nog niet helder had wat nu ‘echt mijn probleem’ was. Ook heb ik vaak discussies gevoerd met mensen die me probeerden te overtuigen dat de een of andere verandering beter voor me zou zijn. Bij al die goedbedoelde adviezen en pogingen om me te overtuigen is veel langs me heen gegaan. Het heeft me soms zelfs geprikkeld en vaak juist afstand laten nemen.

“Masterclass ‘De professional als coach’” verder lezen

Ont-moet levert ook maatwerk

Wat zou u graag willen ontdekken op het gebied van communicatie of intermenselijk gedrag?

Ont-moet denkt graag met u mee en ontwikkelt volledig op maat een programma.

Waar kunt u bijvoorbeeld aan denken:

  • omgaan met mensen met gedrag dat u als moeilijk of lastig ervaart;
  • bespreekbaar maken van moeilijke thema’s;
  • slecht nieuwsgesprekken
  • omgaan met angst, agressie

Cursus: ” Intervisie: meer dan advies van uw collega”

“Het meest verrassende was, dat ik niet eens advies nodig had om mijn probleem op te lossen”

“Nooit geweten, dat je met de juiste vragen zoveel inzicht teweeg kunt brengen”

Intervisie is een belangrijk middel om uw eigen werkervaringen te kunnen toetsen en u verder als beroeps-persoon te kunnen ontwikkelen. Vaak blijft intervisie echter steken in het over en weer uitwisselen van ervaringen. Voor coaching van collega’s geldt hetzelfde als voor intervisie. Om die reden zijn deze twee elementen in één cursus bijeengebracht.

Deze cursus is erop gericht het maximale uit ‘intervisie’ te leren halen en ‘coach’ van uw collega’s te kunnen zijn.

De cursus omvat 6 avonden van 2,5 u ( in overleg is de cursus ook mogelijk in 4 dagdelen) en wordt aangeboden bij voldoende interesse (minimaal 6 deelnemers). In overleg kan een terugkomavond toegevoegd worden of kan het programma in dagdelen worden gegeven. Deze cursus is ook in company mogelijk.

Bent u ook benieuwd dan kunt u alvast het contactformulier gebruiken voor nadere informatie of aanmelding.

Workshop “Sprookjes voor volwassenen”

Workshop “Sprookjes voor volwassenen”

Oerverhalen met heel veel verschillende boodschappen. Sprookjes zijn bijzondere verhalen die voor alle leeftijden een -eigen- boodschap verbergen. Deze boodschap is soms gemakkelijk te vinden en soms vooral aan te voelen of intuïtief te begrijpen.

Sprookjes vertellen of ernaar luisteren; het is altijd de moeite waard.

Informatief

Sprookjes zijn meer dan leuke of grappige verhaaltjes voor kinderen. In elke sprookje is een symbolische betekenis en waarheid verborgen. Kinderen voelen deze betekenis vaak intuïtief aan. Zij herkennen de strijd tussen goed en kwaad of de worsteling van de “hoofdpersoon” om te overleven. Precies daarom zijn sprookjes voor kinderen zo belangrijk; zij leren er onbewust van.

Misschien is deze workshop ook boeiend voor een van de groepen waarmee u contact heeft? Neem vrijblijvend contact op met Ont-moet over de mogelijkheden.

Misschien past een of meer van deze workshops of cursussen ook bij uw team, afdeling of vereniging. Wilt u meer weten, dan kunt u telefonisch (06-42670006) of via het contactformulier meer informatie opvragen. Laat u verrassen.

Op deze pagina: communicatie, cursus, intervisie, menselijk gedrag, sprookjes, tekeningen, onbewuste, workshop.