Cursus: ” Intervisie: meer dan advies van uw collega”

“Het meest verrassende was, dat ik niet eens advies nodig had om mijn probleem op te lossen”

“Nooit geweten, dat je met de juiste vragen zoveel inzicht teweeg kunt brengen”

Intervisie is een belangrijk middel om uw eigen werkervaringen te kunnen toetsen en u verder als beroeps-persoon te kunnen ontwikkelen. Vaak blijft intervisie echter steken in het over en weer uitwisselen van ervaringen. Voor coaching van collega’s geldt hetzelfde als voor intervisie. Om die reden zijn deze twee elementen in één cursus bijeengebracht.

Deze cursus is erop gericht het maximale uit ‘intervisie’ te leren halen en ‘coach’ van uw collega’s te kunnen zijn.

De cursus omvat 6 avonden van 2,5 u ( in overleg is de cursus ook mogelijk in 4 dagdelen) en wordt aangeboden bij voldoende interesse (minimaal 6 deelnemers). In overleg kan een terugkomavond toegevoegd worden of kan het programma in dagdelen worden gegeven. Deze cursus is ook in company mogelijk.

Bent u ook benieuwd dan kunt u alvast het contactformulier gebruiken voor nadere informatie of aanmelding.